Memasang Emoticon Wordpress di Blogger

Memasang Emoticon Wordpress di Blogger

Memasang Emoticon Wordpress di Blogger - Ini adalah artikel kedua saya yang sama mengenai Emoticons, yang sebelumnya juga telah saya jelaskan cara penerapanya di blog saya satu lagi www.zonatio.web.id (Perbaikkan). Kali ini saya akan mencoba memposting ulang artikel tersebut, karena permintaan dari salah satu teman blogger saya dengan pertanyaan "gimana caranya masang emoticon wordpress di template sang seo ?" Sebelum membahasnya, saya di sini cuman ingin menginformasikkan bahwa sebenarnya Kang mousir sudah pernah memposting tutorial ini , tapi selagi ada teman yang bertanya, tak ada salahnya saya mencoba untuk membantu, baiklah langsung saja ke intinya.
Memasang Emoticon Wordpress di Blogger

Cara Memasang Emoticon Wordpress di Blogger

1. Masuk ke akun blogger anda
2. Pilih menu Template dan pilih Edit HTML
3. Masukkan Kode CSS dibawah tepat di atas kode ]]></b:skin> atau </style>
.emoWrap{margin:0 auto;text-align:center}
.emo,.emoKey{display:inline-block;*display:inline;vertical-align:middle}
.emoKey{width:auto;border:1px solid #ccc;background-color:white;font:normal bold 11px/normal Arial,Sans-Serif;padding:2px;margin:0 0 0 2px;color:black}
4. Selanjutnya masukkan Kode jQuery berikut diatas tag penutup </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// Automatic Emoticons by Taufik Nurrohman
// http://gplus.to/tovic -  http://dte.web.id
// Modification - Wordpress Emoticon For Blogger by Kang Mousir
// http://gplus.to/mousir - http://kang-mousir.blogspot.com

var emoRange = ".comment_reply_form,.div.comment-form,#comments p, div.post-body, div.emoWrap",
    emoMessage = "Untuk menyisipkan emoticon setidaknya Anda harus menambahkan satu spasi di awal simbol.";
(function ($) {
    $(document).ready(function () {
        function emo(emo, imgRep, emoKey) {
            $(emoRange).html(function () {
                return $(this).html().replace(/<br ?\/?>(:|;|=|\^)/ig, "<br> $1").replace(emo, " <img src='" + imgRep + "' class='emo delayLoad' alt='" + emoKey + "' />")
            })
        }
        emo(/\s:\)/g, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMOAP/qAEVFRQAAAP/OAP/JAP+0AP6dAP/+k//9E///////xzMzM///6//lAAAAAAAAACH5BAEAAA4ALAAAAAAPAA8AAARb0EkZap3YVabOGRcWcAgCnIMRTEEnCCfwpqt2mHEOagoOnz+CKnADxoKFyiHHBBCSAdOiCVg8KwPZa7sVrgJZQWI8FhB2msGgwTXTWGqCXP4WBQr4wjDDstQmEQA7", ":)");
        emo(/\s:D/g, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMNAEVFRf/qAAAAAP/////OAP/JAP+0AP6dAP/+k//9E///x///6//lAAAAAAAAAAAAACH5BAEAAA0ALAAAAAAPAA8AAARZsEkJap241aUQIhcGcEkSnMQBTEBnnnC6aogpwHcAasqbB7mCCoD4wXCGSlHAbDqTANtgSh0IClACsEq9qjRaAfe6AxMYTvKXQiAU3m9ZpmKoG4YZlmU2iQAAOw==", ":D");
        emo(/\s:\(/g, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMMAP/qAEVFRQAAAP/OAP/JAP6dAP+0AP/+k//9E///x//lAP//6wAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAAAwALAAAAAAPAA8AAARYkEkZap2Y1ZXOGRcWcAgCnEMRTEEnnLCQrtrxwjGoJSZw+yeCKnDo/W4EQ+WAawKSlZ4zqAwMpieFcGU9Cb7fp04zGPwACpmKVSa43bNMxUA3DDMsC20SAQA7", ":(");
        emo(/\s:\-\o/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMNAP/qAEVFRQAAAP/////OAP/JAP6dAP+0AP/+k//9E///x//lAP//6wAAAAAAAAAAACH5BAEAAA0ALAAAAAAPAA8AAARbsEkZap24VaYQIhcWcEkCnIQRTEEnCCfwpquGmHEOagoOn7+CKnADxoKHCiLHBBSSAZzs9To9KwTgYLsVLISrQFbA7RZ2GgJhQTbTWOoC9azKVA74wzDDstQmEQA7", ":-o");
        emo(/\s@@,/g, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMNAP///wAAAP/qAEVFRf/OAP/JAP+0AP6dAP/lAP/9E//+k///6///xwAAAAAAAAAAACH5BAEAAA0ALAAAAAAPAA8AAARXsEk5ap241cWUIhcWjEkinGMwBUAbnALrNnILvLUr77Gr264eMDCovVA24iCRgqFGhgrBSUUUDgPN9HksgCgEAsJpJWAng3BhvTZnMRWD3IB9ZzQWuyQCADs=", "@@,");
        emo(/\s\:s/g, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMMAP/qAEVFRQAAAP/OAP/JAP6dAP+0AP/+k//9E///x//lAP//6wAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAAAwALAAAAAAPAA8AAARYkEkZap2Y1ZXOGRcWcAgCnEMRTEEnCCfwpqt2mHEOagkOnz+CKnADxoKGyiHHBBCSAVzz9KwMpieFcBW4/mQvwk4zGCheMC2NVSa43WtRwEA3DDMsS20SAQA7", ":s");
        emo(/\s:-d/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhFwASALMMAEVFRf/qAP/////OAP/JAP6dAP/9E/+0AP/+k///x///6//lAP///wAAAAAAAAAAACH5BAEAAAwALAAAAAAXABIAAASDkMlJqwQY2F2xEBgnAt+nddlJkaXKYEqCIEM4seYdG0bgDwUVDnSR9XxI4AlnAyAMGCTgl2oVob5pQEsIglIa5xFJJhwypa+TzA6YPelvT8sGvOEtwGDb3nbBKS97dFkENSBxSwMDC2CGXkNEF4sElZVKJoArAAedB0FVaTabGaSBDBEAOw==", ":-d");
        emo(/\s:wow:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMKAEVFRf/qAP/MAP////+pAP/+qP/9EzExMf///p4AAP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFDAAKACwAAAAADwAPAAAETFBJCWqdWFVUurgYwBlGYAoEMAFdab6oqhXuC6tsWb17nAc7Uy/FshkDvtoRSRQsYSmNUxgUfChWKgAZW1k/FWs0BCCYzaCMxiKbRAAAIfkEBQwACgAsAwAEAAkABAAABBBQAaDqlGNQkOc527dRFhUBACH5BAUMAAoALAIAAwALAAkAAAQeUCkA5KwSjFE1n4PEhQqniWfZbeuXYZclz3QtJ3MEACH5BAUMAAoALAEAAgANAAgAAAQgUEkApKJ2jlHBrprEDWJHWmfpZanCXedYWt5bgzSOSREAIfkEBQwACgAsAQACAA0ACAAABCVQyWKkCsJOAMLl2SZ1wJgVpZWOBKqtCkB8Y5AC4dfpnhb0F2AEACH5BAUMAAoALAEAAgANAAgAAAQgUEkApKJ2jlHBrprEDWJHWmfpZanCXedYWt5bgzSOSREAIfkEBQwACgAsAQACAA0ACAAABCVQyWKkCsJOAMLl2SZ1wJgVpZWOBKqtCkB8Y5AC4dfpnhb0F2AEACH5BAUMAAoALAEAAgANAAgAAAQgUEkApKJ2jlHBrprEDWJHWmfpZanCXedYWt5bgzSOSREAIfkEBQwACgAsAQACAA0ACAAABCVQyWKkCsJOAMLl2SZ1wJgVpZWOBKqtCkB8Y5AC4dfpnhb0F2AEACH5BAUMAAoALAIAAwALAAkAAAQfUCkTpApVGgBq4NUmdcAoiAppXiDbWRicWXRt32MdAQAh+QQFDAAKACwDAAQACQAEAAAEC9CESSkAFoebqw8RADs=", ":wow:");
        emo(/\s8\)/g, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMNAP/qAEVFRQAAAP/OAP/JAP6dAP+0AP/+k//9E///x//////lAP//6wAAAAAAAAAAACH5BAEAAA0ALAAAAAAPAA8AAARZsEkZap24VZbOGRcWcAgCnEMRTEFnnnC6ascLx2sr7DvA76rAgacQ+HZFQ+VwNJ54BGXAdoNFK4PqbUFQabJOmIAAogwGi99YxjoT3m+2KGCoG4IZlmU2iQAAOw==", "8)");
        emo(/\s:x/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMNAP/qAEVFRQAAAP/OAP/JAP+0AP6dAP/+k//9E///////x///6//lAAAAAAAAAAAAACH5BAEAAA0ALAAAAAAPAA8AAARbsEkZap241aXOGRcWcAgCnIMRTEEnnLCQrtphvicOaooJ/wCCKmADCHDGF6FQOcSeQWbAB4QtK4PY8QhgCFeBrCBBJgsIO81gsG3PWGuCXP4WBQr4wjDDstAmEQA7", ":x");
        emo(/\s:P/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMOAP/qAEVFRQAAAP/OAP8AAP/JAP+0AP6dAP/9E//+k///x///6zMzM//lAAAAAAAAACH5BAEAAA4ALAAAAAAPAA8AAARd0EkZap3Y1aVSGhcWcAgCnMMRTEEnCCfwpquWmHEOagoOn7+CKnADxoKGSiLHBBSSAROjCWA8KwPZa7sVrgJZAWE8FhR2msGgESAHziqWutB+0zIVg94wzLAsNRMRADs=", ":P");
        emo(/\s:\|/g, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMMAP/qAEVFRQAAAP/OAP/JAP6dAP+0AP/+k//9E///x//lAP//6wAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAAAwALAAAAAAPAA8AAARYkEkZap2Y1ZXOGRcWcAgCnEMRTEEnnKcgpKt2vHAOaokJ4L8TQRU4+IA4gqFyyDkByorvKVwGBtSTYri6/mRgAWGnGQwUuS2NZSa43WtRwEA3EDMsS20SAQA7", ":|");
        emo(/\s;\)/g, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMMAP/qAEVFRQAAAP/OAP/JAP6dAP+0AP/+k//9E///x//lAP//6wAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAAAwALAAAAAAPAA8AAARXkEkZap2Y1ZXOGRcWcAgCnEMRTEEnnDCQrtrxxjCoJSZw+y+CKnDo/WAEQ+WAwyUrvWZQGRg0TwKFcFX1xYI6zWCgEJizhBlrTGi31aKAYW4YZlgW2iQCADs=", ";)");
        emo(/\s:lol:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMNAEVFRf/qAAAAAP/////OAP/JAP+0AP6dAP/9E//+k///x///6//lAAAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFFAANACwAAAAADwAPAAAEWrBJCWqduNWlUiIXBiyCgARBeQAToJhonK5UcgoxHoCacuspXGEFsMmOBUMlATymlABEaUotQQmpgXY7EAxZAKyA2y3wNAQCo2qmUdKFeJzgbgEMeAMxY7dkIgAh+QQFFAANACwCAAIACwAHAAAEE7BJJFuoOOvNq+if8GGiNAzZ2UQAIfkEBQoADQAsBQAHAAUAAgAABAVQSDlqjQAh+QQFCgANACwFAAcABQACAAAEBTBIKWqNACH5BAUKAA0ALAUABwAFAAIAAAQFUEg5ao0AIfkEBRQADQAsBQAHAAUAAgAABAUwSClqjQA7", ":lol:");
        emo(/\s:oops:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPAMQfAPqzAP3KAOBsAPeOW//3zftoaP62dfecAP/Sh/ykaf+3t/6YmOdzSkVFRf/k5P/69f/MzP/qAPiAgP/86frXAP7jAPmmpv/8E/7Lg//+k+NfX9lINgAAAP/lmfrBewAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFFAAfACwAAAAADwAPAAAFZuAnik1ZjuhXTkSWBSfasNcV3cHRjE3L3UBObqfK/IBBmIpgixydOF0jY+M8rZEAoJSpUCrIiFdbugAAFGTlfC6dDwHwjQI42HcNQCBt5XjhRA0BcWqDOjyDiYmHMnlsUik8JkQjIQAh+QQFCgAfACwBAAEADQANAAAFUeAnfs9EEMY4ll2HvMYwmt9rf7FI1PadTi4ETwgbEFyiW82QIHgMmB7imUggBgyrzYMdVBmbQc8AZsgGA49QhEl4RQZoDxOXweP4ukpUrdpFIQAh+QQFMgAfACwBAAEADQANAAAFSOAnik65jKgDQUq7FGP5tfT3kjNdn2qbK7lXT1SbLSQOi0XXUh4VEs1CZ4lKrpqPhJotwK7LkeIlES2mzDPMfG6rUaLrdS0KAQAh+QQFCgAfACwBAAEADQANAAAFUOAnihNBGGM6dR3iGsNYfm79wSJB1za6ujvEDkZoiWw0Q4LgMWB4iGYigRgwqDWPdTBlfAY8g5cRGww8QhEmwRUZnDzMO+Z+2+cp0XRKF4UAACH5BAUKAB8ALAEAAQANAA0AAAVR4Cd+E5FlwTiW1xW9wTGa32t/sZjV9p0SrghPCDtkXKJbLQDIUAKVXuTJjBwEgB7legAABIJDLwA+yAAHilBUQQNEAWivEpfB4/i6SuT12kUhADs=", ":oops:");
        emo(/\s:cry:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPAMQQAP/qAEVFRQAAAP/OAP/JAP6dAP+0AP/+k//9E///////x///6//lAACM2IG71l5eXgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFHgAQACwAAAAADwAPAAAFXCAkikFZjihULspxDCcasAgC3EMRjEEr3EBBbqc6/IBBmEphQyIJusDBJjgCqgCCoXRwOrWlpvcGDgzGNwZ0Z75V31mlajB4IBmPIY9O6Pf1MgEGgwZRKTwmRCMhACH5BAUUABAALAQABQAHAAcAAAURICRA5EieZNKcTYK+MGyeQggAIfkEBQoAEAAsBAAIAAcAAQAABQZg4kCkk4QAIfkEBQoAEAAsBAAHAAcAAwAABQogII5AkoymiSYhACH5BAUKABAALAQACAAHAAMAAAULIABApEieZIJCSQgAIfkEBQoAEAAsBAAHAAcABAAABQ1g0gBkk5BoqgJC2wIhACH5BAUKABAALAQACAAHAAEAAAUGYOJApJOEACH5BAUKABAALAQABwAHAAMAAAUKICCOQJKMpokmIQAh+QQFCgAQACwEAAUABwAGAAAFDyAEQORInmgKmCKLJmkSAgA7", ":cry:");
        emo(/\s:evil:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPAMQQAEVFRf/qAAAAAP/OAP/JAP6dAP/9E/+0AP8AAP/+k///x/4qAP5tA5aWlv/lAP//6wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAABAALAAAAAAPAA8AAAVpIABApGiSkLmYj5IkgyoyhaEYRqAPQ8GINUBORwT0AA1AwiAg6pqx5C0gaD6bhIJoKUBUqV0B4bClIhDEs5gsvBK/Y9HASXdkR8ZrFRsr8aw6DgJHKEYDBIiIhCgpAAePB1ojjIUmkyghADs=", ":evil:");
        emo(/\s:twisted:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPAMQRAEVFRf/qAAAAAP/OAP6dAP/9E/+0AP8AAP/////+k//JAP//x/4qAJaWljMzM/5tA///6wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAABEALAAAAAAPAA8AAAVrIABEpGiSkcmY0JIkgyo+RLEURaAPA/GINUBORwT0AA1AoiAg6pqx5C0gaD6bCoJoKThUqV2BwrClHg7Es5gsvBK/Y9Eg4HASHdmRscrvx0o8AgiDgwJHKEYxfEZaKCUABpEGWiOOiCaVKCEAOw==", ":twisted:");
        emo(/\s:roll:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMNAEVFRf/qAAAAAP/OAP/JAP////6dAP+0AP/+k///x//9E//lAP//6wAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFCgANACwAAAAADwAPAAAEXrBJCWqduFWWEBoXBnCKEpyDAUxAJwhn8KarhghFAeM6qCW8XFCnAtx0uGTyUEHIXjsogQkwPWOvwLQyiHlPC4JK0/2eCD7yYAGAAtBjymBAqNdpmcphfyhmWBY1ExEAIfkEBQoADQAsBAAFAAgAAwAABAqwiFnkvFbYoGcEACH5BAUKAA0ALAQABAAHAAQAAAQLsIlG5ayz1Kb5LhEAIfkEBTIADQAsBAAEAAgAAwAABApQtNkkLbThgiePACH5BAUUAA0ALAkACgACAAIAAAQEsAnRIgAh+QQFCgANACwEAAQABwAEAAAEDbCURmUBtIErMOhahkUAIfkEBQAADQAsAgACAAsABwAABB2wSSEbrTJUXVX4zQcqQikEpkBMTdFaWFnJGxdyEQAh+QQFAAANACwCAAIACwAGAAAEFrBJJVuoOFehG7dBCIrKJwQmMV6hGAEAIfkEBQAADQAsAgACAAsABgAABBawSSEbrThLpVuYQmiFlFBIhYmW5ChGADs=", ":roll:");
        emo(/\s:!:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPAMQdAP/qAEVFRf/OAP/JAP/9E/+0AP6dAP/+k///x391AP/lAAAAAL+vAP//68W1Bi8vL9LBBfPfBHFvV3JwWL+wAEpHKbGiAgMDA21rUxQUFOnXBvvnAFNPJgAAAAAAAAAAACH5BAEAAB0ALAAAAAAPAA8AAAVpYCeKQVmOaFc2yHEIJxqwBAHcghGMQWsnCwZORzrYAEAhbtc7Ii+UG2CgCxillox0Wigdto7KdtANOAEOzrgs2G4gUgWV2b5JHpPbAEYSCBQAGhgRcjk7fQIDioqGKSUFkAVVKTwmhyMhADs=", ":!:");
        emo(/\s:\?\:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPAMQaAEVFRf/qAP/OAP/JAP6dAP+0AP/9E//+k+/bAH91AAAAAN/NAP//x8++AA8OAL+vAP/lAC8rAJ+SAP//6x8cAF9XAN+wAO+8AL+XAG9mAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAABoALAAAAAAPAA8AAAV1oCaKQFmOqFZOzHEIJwqwhhHcAgGMQGsskooEEcjtVAcDwkFJUBSL4q5nS0ADy0xgoAMksY1bQ5HYFkqHm7rhiBAHZ4BNHWgTzSUB/aF43CBcU3piCVFbMCQCAhABVg+ARjyKAxYYFwORMgAFnAVdKTwmRyMhADs=", ":?:");
        emo(/\s:idea:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMNAEVFRf/qAAAAAP/////OAP/JAP+0AP/9E/6dAP/+k///x//lAP//6wAAAAAAAAAAACH5BAEAAA0ALAAAAAAPAA8AAARdsEkJap24VaZSIhcGcMcRnAQCTEBnCjCqUsk73AK6tvaNBwUVoBYQ4H4FQyVxMg6cuWTF1Hw+T1IA4dSMBRbB3babA4IoBMKiCAOnVmhCoSCYvzMVg94gzLAscBMRADs=", ":idea:");
        emo(/\s:arrow:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPALMMAP/qAEVFRQAAAP/OAP/JAP/9E/6dAP+0AP/+k///x//lAP//6wAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAAAwALAAAAAAPAA8AAARXkEkZap2Y1ZUQGhcWcEUBnIMRTEFnnnC6asgLCEK8tvaJnwRVoHbDGXOEQwXhOxqTlZfzBw0MYLCfIri7ZnMAAogyGCiwWxmrTGi31aLAYX4QZliW2SQCADs=", ":arrow:");
        emo(/\s:mrgreen:/ig, "data:image/gif;base64,R0lGODlhDwAPANUAAAAAAP///wDywwDuvwDsvgDqvADktwDitgDgtADcsQDarwDYrgDWrADSqQDOpgDKogDIoQDGnwDEngC+mQC8lwC4lAC0kQCyjwCujACqiQCohwCmhQCggQCcfQCafACWeQCOcgCKbwCGbACCaQB+ZQB8ZAB4YP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAACcALAAAAAAPAA8AAAZ6wJNQCCgWh8hTcQJpKAxHJEBzoTQVh4IAMAR0NkWJY1EcbIkeAKYCeAASBwCBCwB9OBkLJeJgJBAGUAAhRoWFCUUiAAEBi4yOAA1FI5CMjY8QRSWVj48TdCSLjpcAF1xKJqGjRRsap6iqRh4dr0QAJSMiISBRSUqFSUEAOw==", ":mrgreen:");
        var one = 0;
        $(document.body).on("click", function () {
            $('.emoKey').remove()
        });
        $('.emo').css('cursor', 'pointer').live("click", function (e) {
            $('.emoKey').remove();
            $(this).after('<input class="emoKey" type="text" size="6" value=" ' + this.alt + '" />');
            $('.emoKey').trigger("select");
            if (emoMessage && one === 0) {
                alert(emoMessage);
                one = 1
            }
            e.stopPropagation()
        })
    })
})(jQuery);
//]]>
</script>
Untuk Memasang Info penyisipan Kode Emoticon, Simpan Code pemanggil berikut pada setelan pesan komentar, seperti pada gambar .

Memasang Emoticon Wordpress di Blogger
:) :D :( :-o @@, :s :wow: 8) :x :P :| ;) :lol: :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :mrgreen: :-d
5. Simpan setelan Komentar anda.

NOTE : Untuk sobat yang kode emoticonya tidak muncul saat di klik, atau emoticonya tidak berfungsi sama sekali. coba anda ganti Versi jQuery anda dengan jQuery Old version di bawah ini tepat diatas kode </head> , saya rasa itu permasalahanya yang sering di keluhkan para blogger lain.
<script async='async' src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/> 

Demikianlah artikel saya mengenai penjelasan Memasang Emoticon Wordpress di Blogger, semoga artikel berikut bermanfaat untuk teman semua. jika ada pertanyaan silahkan anda berkomentar.

Saya merupakan anak ke 8 dari 8 bersaudara, berwatak keras kepala dan sangat mencintai dunia blogging serta desain.
"Love My Mom"

Previous
Next Post »